Narodila jsem se v roce 1967, mám čtyři děti. Vystudovala jsem obor AJ-HV na Karlově univerzitě (Eva Jenčková, Lenka Pospíšilová) a klavír na mezinárodní konzervatoři Praha (Jana Chaudhuri). Věnuji se tanci (Rena Milgrom), etnobubnování (Hearn Gadbois, Tomáš Kerle), propojení hlasu a dechu (Feng Yun Song, Petra Urbanczyková).

Od roku 1993 učím hudbu: klavír, flétny, zpěv, tanec a etnické nástroje. Vedu studentský orchestr, lektorské semináře pro Orffovu hudební společnost. V mé pedagogické praxi jsem prošla všemi stupni škol od základní školy po vysokou školu, včetně základní umělecké školy.

V mé současné práci mě zajímá propojení těla, hlasu a dechu  a jejich léčivé působení.